Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Kredyt obrotowy

Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także na spłatę zadłużenia (kredytu obrotowego) w innym banku.
Waluta kredytu: złote polskie
Okres kredytowania: nawet do 60 miesięcy
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M i marżę banku
Formy spłaty kredytu: raty równe lub malejące, spłacane miesięcznie lub kwartalnie, w krótkim okresie kredytowania możliwość jednorazowej spłaty kapitału
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet